AHOOGA biedt 5 jaar garantie op elk nieuw fietsframe en elke nieuwe fietsvork tegen productiefouten en materiaalfouten. Hiervoor is een bewijs van aankoop vereist. Andere originele onderdelen die bevestigd zijn op het frame en verf die corrosie van binnenuit het frame en de vork tegengaat hebben 2 jaar garantie. De garantie dekt geen onderdelen die slijten, normale slijtage, onjuiste montage of onjuiste installatie van onderdelen of accessoires. De garantie dekt eveneens geen schade of gebreken als gevolg van ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing of aanpassing van het frame of onderdelen. AHOOGA is niet verantwoordelijk voor incidentele of gevolgschade.
Als de schade buiten de hierboven beschreven garantie valt, dan helpen we je graag met het vervangen van defecte onderdelen tegen marktprijs.
Je wettelijke rechten in het kader van het geldende consumentenrecht worden door deze garantie niet aangetast.

.

Warranty

GARANTIE

AHOOGA guarantees, for 5 years, each new bicycle frame and fork against defects in workmanship and materials. Proof of purchase is required. Other original components mounted on the frame and paintwork against corrosion from inside of frame and fork, have a warranty of 2 years. The warranty does not cover wear parts, normal wear and tear, improper assembly or follow-up maintenance, or improper installation of parts or accessories. The warranty does not apply to damage or failure due to accident, misuse, abuse, neglect, or modification of the frame or components. AHOOGA is not responsible for incidental or consequential damages. 
If the damage is outside of above-described warranty, we will be glad to assist you and provide you with the replacement part at market price.


This warranty does not affect the statutory rights of the consumer.

SEND

FirstName:

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

LastName:

This field is required.

Email:

This field is required.

Serial Number:

This field is required.

Place Of Purchase (City):

This field is required.

Place Of Purchase (Store Name):

This field is required.

BIKE REGISTRATIE FORMULIER

Na aankoop van je Ahooga (e)Bike adviseren we je, ook om aanspraak te kunnen maken op eventuele garantie, om je fiets te registreren en de details van je fiets zo vast te leggen. Op die manier hebben we de benodigde gegevens wanneer je fiets wordt gestolen of als wij om andere reden contact met je op moeten nemen. Denk erom dat wanneer je je Ahooga (e)Bike online via shop.ahooga.bike koopt, dit al voor je in orde is gemaakt.
Je informatie blijft in de Ahooga database en wordt niet aan derde partijen doorgegeven.
‚Äč

SEND

FirstName:

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

LastName:

This field is required.

Email:

This field is required.

Serial Number:

This field is required.

Place Of Purchase (City):

This field is required.

Place Of Purchase (Store Name):

This field is required.

BIKE REGISTRATION FORM

After purchasing your Ahooga (e)Bike, it is advisable to register your bike in order to record the details of your bike; that way, if your bike is stolen or we have any need to contact you, we will have a record to refer to. Note that if you purchased your Ahooga (e)Bike online at shop.ahooga.bike, this step is not necessary as already taken care of.
The information remains in the Ahooga database and will not be passed on to third parties.