Ahooga Bike, the pioneer of electric folding bikes, seals a collaboration with Poppy's shared cars service (NL/FR)

Elektrische plooifietspionier Ahooga Bike sluit samenwerking af met autodeelbedrijf Poppy Overeenkomst moet intermodaliteit tussen fiets en auto stimuleren Brussel, 29 mei 2018 – De Brusselse elektrische plooifietsfabrikant Ahooga Bike en  autodeelbedrijf Poppy sluiten in Antwerpen een samenwerkingsovereenkomst. Klanten van Ahooga genieten daardoor een aantal voordelen bij Poppy en vice versa. Beide bedrijven willen de Antwerpenaar zo ver krijgen dat hij anders gaat nadenken over zijn mobiliteit. De overeenkomst moet de Antwerpenaar aanzetten om zo veel mogelijk vervoersmiddelen te combineren. Dat geeft een boost aan de intermodaliteit. Door gebruik te maken van zowel een deelauto als een plooifiets krijgen mensen de kans om hun pendelgewoonten op een intelligente manier te veranderen. Ahooga Bike en Poppy zijn immers beiden een grote voorstander van intelligente steden of ‘Smart cities’. Intermodaliteit is de sleutel naar een betere mobiliteit. “Het is niet de bedoeling om de auto te elimineren of om een radicale verandering te bewerkstelligen. Het gaat eerder om impulsen geven”, zegt Philippe Lefrancq, medeoprichter van Ahooga Bike. “Het draait om een voorstel voor een intelligente mix van vervoersmiddelen waaronder een milieuvriendelijke deelauto en een zeer efficiënte en lichte elektrische plooifiets.” De Brusselse fietsfabrikant Ahooga Bike is een pionier in een nieuwe manier van pendelen. Het bedrijf maakt superlichte elektrische plooifietsen en wil zo de obstakels die het gebruik van de fiets tegenhouden, wegnemen. Dankzij de elektrische motor kunnen fietsers rustig een helling te bedwingen en door de het lage gewicht van de compacte fiets is het mogelijk om met weinig moeite lange afstanden af te leggen. Het gaat om een echt intermodaal vervoersmiddel. Zo neemt Ahooga Bike enkele van de grootste obstakels voor de groei van de fiets in de stad weg.  Ahooga Bike ontving voor zijn fiets dit jaar al de prestigieuze Red Dot Design Award. De jury van de award prees vooral de lichte constructie van de fiets, waardoor die ook zonder elektrische assistentie gemakkelijk te besturen en comfortabel is. Deze prijs komt bij het al indrukwekkende palmares* van de scale-up. In de praktijk betekent de samenwerkingsovereenkomst dat de klanten van Poppy en Ahooga Bike voordelen krijgen als ze gebruik maken van elkaars diensten. Klanten van Ahooga Bike krijgen 30 minuten gratis autodeeltijd bij Poppy. Gebruikers van Poppy krijgen dan weer een gratis kleuroptie ter waarde van 100 euro op hun nieuwe fiets van Ahooga Bike. Multimodaal Voor Poppy betekent de actie met Ahooga Bike een samenwerking tussen gelijkgestemden. “Wij geloven ook sterk in het intermodale verhaal”, zegt Moos Tits, Chief Marketing Officer bij Poppy. “Een wagen staat niet alleen als vervoersmiddel. Best combineer je altijd verschillende vervoerswijzen. In een ideale wereld fiets je dan met je Ahooga Bike naar je Poppy-auto. Je rijdt met je wagen tot in de buurt van je bestemming en het laatste deel van het traject, bijvoorbeeld door een stadscentrum, leg je opnieuw met de fiets af.” Deze optie laat hen toe om trouw te blijven aan het doel van Happy Cities, om onder meer kleur en vreugde in de straten te brengen. Met de samenwerking met Poppy is Ahooga Bike niet aan zijn proefstuk toe. In juni van 2017 sloot Ahooga Bike al een gelijkaardige overeenkomst met DriveNow in Brussel. Over Poppy  Poppy werd in januari 2018 gelanceerd en biedt in Antwerpen een dienst met milieuvriendelijke deelwagens aan. Via de Poppy applicatie hebben klanten toegang tot een vloot van 350 wagens. Daarmee vinden ze snel de dichtstbijzijnde auto, die ze na hun rit in de homezone (Antwerpen en enkele Antwerpse districten) kunnen achterlaten. Poppy werkt volgens het ‘free floating’-concept. De deelwagens hebben geen vaste standplaats en je kan ze in de homezone gratis parkeren. Wetende dat één deelwagen al snel 5 tot 10 privéwagens vervangt, is Poppy ervan overtuigd dat het kan bijdragen tot een vlottere en veiligere mobiliteit in Antwerpen.Meer informatie op poppy.be Uw voordeel U bent een Ahooga-klantOm de transformatie van het Antwerpse mobiliteitslandschap te stimuleren, hebben Ahooga & Poppy een speciale aanbieding voor Ahoogers (of toekomstige Ahoogers) bereid.Met andere woorden, meld je aan voor de diensten van Poppy tussen 29/05/2018 en 24/09/2018 en ontvang 30 gratis rijminuten extra. Stuur een ontvangstbewijs van je aankoop van je Ahooga-fiets naar hello@poppy.be om de gratis minuten te ontvangen. ** De gratis minuten zijn 60 dagen geldig na het invoeren van de applicatie. U bent een Poppy-klant:“Wow Copper”, “OMG Silver”... Profiteer van een selectie van niet-standaard kleuren die worden aangeboden en draag bij aan meer kleurrijke, intelligente en gelukkige steden. Waarde: 100EUR. • Aanbieding geldig tot en met 24/09/2018. • Geldig op Comfort + en Style + -modellen en de volgende kleurselectie: Wow Copper, OMG Silver, Wall Mc Blue, Jaw Drop Charcoal, Vintage Blue, Vintage Green. • Aanbieding niet combineerbaar• Aanbieding toegankelijk bij Ahooga resellers op vertoon van de tegoedbon verkrijgbaar bij Poppy en uw Poppy abonnement. • Lijst van Ahooga dealers: https://www.ahooga.bike/en-stores-and-service-centers.html Stuur alsjeblieft vragen of verzoeken om informatie aan Ahooga Headquarters (Ahooga House) via E-mail: hello@ahooga.bike   Ahooga Bike, le pionnier du vélo pliant électrique, scelle une collaboration avec le service de voitures partagées Poppy L'accord vise à encourager l'intermodalité entre le vélo et la voiture Bruxelles, le 29 mai 2018 – Ahooga Bike, le fabriquant bruxellois de vélos pliants électriques et le service de voitures partagées Poppy scellent un accord de collaboration à Anvers. Les clients d’Ahooga bénéficient désormais de plusieurs avantages chez Poppy et inversement. Les deux entreprises souhaitent pousser les Anversois à penser leur mobilité autrement. L’accord encourage l’intermodalité des Anversois et les incite à combiner, le plus possible, leurs moyens de transport. Cette initiative vise à augmenter l’intermodalité. En utilisant une voiture partagée et un vélo pliant, le navetteur a l’opportunité de changer intelligemment ses habitudes de navettage. Dans cette perspective, Ahooga Bike et Poppy sont tous deux partisans de villes intelligentes ou ‘Smart cities’. L’intermodalité est la clé pour une meilleure mobilité. « Le but n’est pas d’éradiquer la voiture, ni d’opérer un changement radical, mais plutôt de donner une impulsion », explique Philippe Lefrancq, cofondateur d’Ahooga Bike. « Il s’agit de proposer un mix intelligent parmi les moyens de transport disponibles dont une voiture partagée respectueuse de l’environnement et un vélo pliant électrique performant et ultraléger. » Le fabriquant bruxellois Ahooga Bike est devenu le pionnier d’une façon nouvelle de se déplacer. L’entreprise fabrique des vélos pliants, électriques, hyperlégers pour répondre aux barrières qui freinent l’adoption du vélo. Leur moteur électrique permet par exemple au cycliste de parcourir des montées en douceur et le caractère pliant et léger, donc véritablement intermodal, permet désormais d’envisager des longues distances sans difficultés. Ahooga Bike surmonte ainsi de grands obstacles à la croissance du vélo en ville.  Ahooga Bike s’est vue honorée, cette année du prestigieux Red Dot Design Award. Le jury de l’Award a principalement récompensé la structure légère et innovante du vélo, qui le rend facile à conduire et confortable, même sans assistance électrique. Cette récompense vient s’ajouter à un palmarès* impressionnant pour la scale-up. Concrètement, l’accord de collaboration signifie que les clients de Poppy et d’Ahooga Bike bénéficient d’avantages lors de l’utilisation de leurs services réciproques. Les clients d’Ahooga Bike reçoivent 30 minutes de temps d’utilisation gratuites d’une voiture partagée chez Poppy. Les utilisateurs de Poppy, quant à eux, reçoivent gratuitement une option de couleur d’une valeur de 100 euros sur leur nouveau vélo Ahooga Bike. Cette option leur permet de rester fidèles à l’objectif de Happy Cities, soutenu entre autre en mettant de la couleur et de la joie dans les rues. Le multimodal Pour Poppy, cette initiative avec Ahooga Bike représente une collaboration entre deux entreprises partageant la même philosophie. « Nous croyons fortement au développement du multimodal », souligne Moos Tits, Chief Marketing Officer chez Poppy. « Un véhicule ne suffit pas. Au quotidien, il est plus aisé de combiner différents modes de transport. Dans un monde idéal, vous roulez avec votre vélo Ahooga Bike pour rejoindre votre voiture Poppy. Vous roulez avec votre voiture partagée jusqu’au quartier le plus proche de votre destination et, pour la dernière partie du trajet, vous remettez un coup de pédale, par exemple, pour vous déplacer dans le centre de la ville. » Cette collaboration avec Poppy n’est pas un coup d’essai pour Ahooga Bike. En juin 2017, Ahooga Bike a déjà scellé un accord similaire avec DriveNow à Bruxelles. À propos de Poppy  Poppy a été lancée en janvier 2018 et propose, à Anvers, un service de voitures partagées respectueuses de l’environnement. Via l’application Poppy, les clients ont accès à une flotte de 350 voitures. De cette façon, ils peuvent rapidement trouver une voiture à proximité, qu’ils peuvent laisser dans la zone résidentielle après leur trajet (à Anvers et dans plusieurs districts anversois). Poppy fonctionne selon le concept de ‘free floating’. Les voitures partagées n’ont pas de lieu d’affectation et vous pouvez les parquer gratuitement dans les zones résidentielles. En sachant qu’une voiture partagée peut remplacer 5 à 10 voitures privées, Poppy est convaincue que cela peut contribuer à une mobilité plus fluide et plus sûre à Anvers.Pour de plus amples informations : poppy.be Votre avantage En tant que client AhoogaPour stimuler la transformation du paysage de la mobilité anversoise, Ahooga & Poppy ont concocté une offre spéciale pour Ahoogers (ou futurs Ahoogers).En d'autres termes, inscrivez-vous aux services Poppy entre le 29/05/2018 et le 24/09/2018 et bénéficiez de 30 minutes de conduite gratuites supplémentaires. Envoyez une preuve d'achat de votre Ahooga Bike à hello@poppy.be pour recevoir les minutes gratuites.** Les minutes gratuites sont valables pendant 60 jours après introduction de la demande. En tant que client Poppy“Wow Copper”, “OMG Silver”... Bénéficiez d’une sélection de couleurs non standards offertes et contribuez à des villes plus colorées, intelligentes et heureuses. Valeur: 100EUR.• Offre disponible jusqu'au 24/09/2018 inclusivement. • Valable sur les modèles Comfort+ et Style+ et la sélection de couleurs suivantes : Wow Copper, OMG Silver, Wall Mc Blue, Jaw Drop Charcoal, Vintage Blue, Vintage Green. • Offre non cumulable. • Offre accessible via les revendeurs Ahooga, sur présentation du bon de réduction disponible auprès de Poppy et de votre abonnement Poppy. • Liste de revendeurs Ahooga: https://www.ahooga.bike/en-stores-and-service-centers.html Merci de bien vouloir adresser vos questions ou demandes d'information au siège d'Ahooga (Ahooga House) via E-Mail: hello@ahooga.bike.  ​

Ahooga granted with the prestigious Red Dot Award. Your Next (Company) Vehicle May Hide Another.

Brussels, April 2018. The Brussels-based company Ahooga is honored with the prestigious Red Dot Design Award. This award is added to an already impressive palmares* for the scale-up having set itself for mission “smarter and happier cities”. In the meantime, with their Hybrid Bike, a super-light, electric, highly-efficient folding bike, the belgian team wants to enforce their role as bike-adoption accelerator within companies.

Ahooga, the hyperlight folding electric bicycle rewarded by the cream of international design contests, arrives in France.

Brussels, November 2017 – While Ahooga affirms its presence on the French territory through its participation in Autonomy, the urban mobility summit held in Paris, the Belgian company is, at the same time, rewarded by one the most prestigious international design competitions: the German Design Award, 2018 edition. In doing so, the Brussels bike has registered its name alongside famous brands such as BMW and Audi. The forerunner of change in urban travel patterns?

Ahooga x DriveNow

Ahooga & DriveNow Team Up For Integrated Intermodal Mobility Solutions​

Brussels, June 22, 2017 – DriveNow Brussels, the car sharing joint venture of the BMW Group and Sixt SE, and Ahooga, the Belgian hyperlight folding ebike brand, join forces by granting easier access to their complementary mobility solutions. This partnership is a first and aims at a mind shift in people’s commuting habits. Ultimately, both companies wish to set the impetus for smarter cities. Adapted mobility mix“Ahooga fully fits into our vision of mobility”, explains Christian Lambert, Managing Director at DriveNow Belgium. “Like many capitals, Brussels has its mobility and parking issues. Imagine citizens putting a Ahooga Bike in the trunk of a DriveNow car, and there you have a very flexible, pleasant, efficient, fun, and intermodal mobility solution that adds to the transport systems already in place in Brussels.” DriveNow provides car sharing services since 2011 and the service is already being used by more than 900,000 residents in Europe. DriveNow introduced a fleet of more than 310 cars, some of which electric, in Brussels, the tenth city DriveNow offers its services. Registered users can use these cars to drive from point A to point B whenever they want and without any booking up-front. At the end of the journey, they can leave the car wherever they want within the business area. The service is available 24 hours a day via a free-floating system. Integrated and all-round mobility solutionThe Belgian company Ahooga believes that the secret of the world’s happiest cities lies in pleasant commuting. Using an adapted mobility mix can transform our cities and make us more connected, lively and free. In 2015 they created the world first folding-yet-comfortable, electric-yet-hyper-lightweight bike. Folding, thus intermodal. Their proven product has been delivered to hundreds of happy riders throughout Europe.“We have nothing against cars”, says Philippe Lefrancq, Co-Founder at Ahooga. “It’s actually a great tool which once was synonym of freedom and which people are emotionally attached to. But it can’t be the one and only mean of transportation. There is no need for owning three cars per household, especially in Brussels where there’s such an integrated and all-round mobility solution. What we’re doing with DriveNow and this intermodal solution is probably one of the most efficient ways forward with the infrastructures currently in place.” About DriveNowDriveNow, the carsharing joint venture of the BMW Group and Sixt SE, is available in various European cities and offers a range of high-quality premium vehicles of the BMW and MINI brands to rent, based on the free-floating principle. The vehicles can be hired and returned independent of location within a defined business area. More than 900,000 registered customers find and reserve vehicles using the DriveNow App and are able to use the service across multiple cities. DriveNow operates a fleet of some 5,700 vehicles in Munich, Berlin, Dusseldorf, Cologne, Hamburg, Vienna, London, Copenhagen, Stockholm, Brussels, Milan and Helsinki. In all its cities, DriveNow also offers electric BMW i3. Several studies have proven that one DriveNow vehicle replaces at least three private cars. DriveNow therefore contributes to easing the traffic situation in cities.More about DriveNow: https://www.drive-now.com/be/en/brussels/ ​

Ahooga x Fahrer Berlin

Fahrer-Berlin And Ahooga Team Up For Elegant (And Pretty Awesome) Folding Bikes Accessories​

Riding a folding bike does not mean you cannot carry stuff. That you probably realized seeing the huge collection of bags, backpacks, trailers and racks we propose already. With this partnership, transporting “stuff” goes to the next level as it is done with style, not to say awesomeness.Let’s dive in. HANDEL is made for easy carrying of your Ahooga. Ideal for those-with-smaller-hands and using public transports. And then there is the KOMPLIZE (accomplice), an individual cycling handbag.It provides a detachable shoulder belt and the legendary hand-loop – a heritage of his forefathers in the seventies. Put in your necessities for entering the city. It fits all basics including your netbook & smartphone. Each bag is unique. Signs of usage are part of the Design. The last one is our favorite: SCHLINGEL. Smaller yet big enough to carry all your essentials like smartphone, wallet and bicycle pump. Made of recycled material in cooperation with workshops in Germany.​

...
...

News